Orbánizmus

2018. szeptember 12. - Tarski

Immár másodjára vizsgálja az Európai Parlament a hazai demokrácia és jogállamiság helyzetét. Korábban a Tavares-jelentés állapította meg azt, hogy Magyarországon a demokrácia és a jogállamiság helyzete bár hagy maga után kívánnivalót, de alapvetően megfelel az Unió által követett gyakorlatnak, így nem indokolt a közbeavatkozás. Most viszont a Judith Sargentini által elnökölt bizottság hozhat olyan megállapítást, miszerint hazánkban csorbulnak az egyéni és a közösségi szabadságjogok, ami miatt a Lisszaboni Szerződés 7. cikkelye szerint meg kell vonni Magyarországtól a szavazati jogát. Kemény intézkedés lenne ez, amit már csak azért sem lehet érvényesíteni, mert már most tudni lehet azt, hogy ezt a határozatot Lengyelország nem fogja megszavazni, így mivel nincs egyértelműen közös álláspont ebben a tekintetben, nem is léphet az hatályba. Nekem nem is ezzel van problémám, hiszen a végeredményt szinte előre lehet látni, hanem azzal az előfeltevéssel, hogy Magyarországon sérülhetnek az Uniós alapjogok, ami az Orbán-kormány számlájára írható.

 

E mögött egy eleve hibás nézet található, amelyre építve az orbáni politikai rendszer modell lényegét értelmezik félre. Orbán Viktornak ugyanis nem az a fő bűne, hogy a demokráciát és a jogállamiságot felszámolta, hanem az, hogy ezek megtartása mellett egy félkatonai és félfeudális politikai rendszer modellt alakított ki. A valóság éppen ellentétes az előbb említett előfeltevéssel szemben: a demokrácia és a jogállamiság megtartása mellett hozott létre olyan rendszert, ami az ő hosszú távú politikai céljait szolgálhatja. A liberális demokrácia politikai rendszer főtípus által biztosított lehetőségeket maximálisan és főleg kegyetlenül kihasználva hozott létre olyan politikai rendszer modellt, ami ugyan külsődlegesen akár egy monarchikus uralkodási rendszert reprezentálhat, de a liberális demokrácia minden követelményének megfelel. Ez az orbánizmus lényege és nem az, amit a Sargentini-jelentés újabban bebizonyítani akar. A kérdés tehát itt most nem az, hogyan lehet alátámasztani és bebizonyítani a demokrácia és a jogállamiság létét hazánkban, hanem inkább az, hogyan alakította ki Orbán Viktor azt a rendszert, amit ma láthatóan sikeresen működtet. Az alábbiakban 10 olyan tényezőt sorolok fel röviden, amelyek hozzájárulhattak ahhoz a „mesterműhöz”, amit a kormányfő joggal tekinthet a saját kiemelkedő teljesítményének, sőt, az életművének. Egy részletesebb kifejtés már sokkal nagyobb terjedelmet igényel. Elöljáróban csupán azt kell megállapítanom, hogy Orbán egyedülálló történelmi lehetőséget kapott, amit a végletekig kihasznált, és amit ma már egyetlen új párt sem tud megvalósítani.

 

Az első tényező Orbán fiziológia adottságában keresendő. Nyilvánvaló az, hogy egy szangvinikus temperamentum típust örökölt a szüleitől, aminek egy politikus számára rengeteg jó tulajdonság tudható be. Pavlov így jellemezte ezt a típust: A szangvinikus izzó, nagyon produktív, tevékeny ember, de csak akkor, ha sok érdekes feladata van, azaz van állandó indítéka. Amikor ilyen nincs, unatkozik, kedvetlen lesz. A szangvinikus típusú emberre jellemző a nagy mozgékonyság, könnyen alkalmazkodik a változó életfeltételekhez, gyorsan megtalálja a kontaktust az emberekkel, közlékeny, nem érez feszélyezettséget, ha új emberekkel kell érintkeznie, bármilyen tekintélyesek legyenek is azok. A közösségben vidám, életörömmel teli, szívesen harcol fontos ügyekért, tud lelkesedni. Azonban ha frusztrált helyzetbe kerül, akkor gyorsan lelohad. Ennél a típusnál az érzelmek gyorsan alakulnak ki és gyorsan változnak. A gondolkodása könnyed, rugalmas, szellemes, az új iránt fogékony, a figyelme gyorsan átkapcsol másra, ha az érdekli őt.” S ha jobban belegondolunk, akkor Orbán eddigi politikai pályafutása mindezt jól alátámasztotta.

 

A második tényező a kellő történelmi időszak arra, hogy a politika porondjára léphessen. Ilyen történelmi időszak volt a rendszerváltozás időszaka, ami tényleg páratlan lehetőség volt arra nézve, hogy a régi rendszer ellen lépjen fel és elvbarátaival alakítsanak új demokratikus pártot. A régi egypárti diktatúrát szükségszerűen fel kellett váltani a többpárti demokráciának, amihez gyökeresen új politikai filozófia mentén megalakuló új pártokra volt szükség. Ezek közül volt az egyik a Fidesz. Ha netán ez a fiatal értelmiségi csoport mondjuk a Rákosi-rezsimben lett volna huszonéves, tehát pályakezdő, akkor nyilvánvalóan a börtönben kötöttek volna ki a rendszerellenes megmozdulásaik miatt. De ugyanilyen történelmi helyzet ma nem létezik, hiszen már konszolidálódott pártok léteznek, amelyek közül a Fidesz a legerősebb és mellette szinte lehetetlen labdába rúgni. Ezért tekinthető csupán vágyálomnak a Momentum azon szándékát, hogy majd a Fideszhez hasonlóan egy új fejlődési irányt jelöljenek ki hazánk számára. Az 1980-as évek végén volt az az egyszeri és megismételhetetlen alkalom, hogy egy új párt tartósan meghatározó tényezőjévé váljon hazánk politikai mezőnyében, amit csupán a Fidesz tudott kihasználni úgy, hogy a konkurens pártokat sorra kiütötte a nyeregből. Kegyetlen dolog volt ez is, de Orbán Viktornak elhozta a sikert.

 

A harmadik tényező Orbán vezető szerepének a megszerzése az új pártban. Ez elég későn és meglehetősen nagy áldozatok árán sikerült elérnie Orbánnak, de az 1994-es választásra már úgy nézett ki a párt helyzete, hogy ő vált a Fidesz megkérdőjelezhetetlen vezére. Ez a vezér szerep azért volt fontos számára, mert csak így sikerülhetett az előző két tényező által jelzett pozitívumok kiaknázása kezdetben csak a párton belül, később pedig az egész ország vonatkozásában. Ma pedig ott tartunk, hogy az Unió tekintetében kíván vezető szerepet játszani.

A negyedik tényező a vezér szerep megtartása lehet, ami azért érdemel külön pontot, mert egy demokratikusan szervezett párton belül természetes dolog az, hogy egy idő után az elnök személye változik. Voltak ugyan ellenjelöltek, mint például Fodor Gábor, vagy Waschler Tamás, akiket Orbánnak sikerült semlegesítenie, szintén nem éppen kesztyűs kézzel. Ennek nyomán a párt tagjai a hosszú évek során behódoltak Orbán Viktornak, és elfogadták annak döntéseit. Gramsci olasz marxista filozófus szerint egy párton belül nincs az a fajta demokrácia, aminek a nemzetállamon belül érvényesülnie kell, mert mindenkinek alá kell vetnie magát a közös akaratnak. Nos, ez a közös akarat egyenlő volt Orbán akaratával, ami mind a mai napig működik is.

sargentini_1.jpg

Az ötödik tényező az előző kettőből ered: a párttagok és szimpatizánsok feltétlen támogatásának tartós biztosítása sajátosan orbáni eszközökkel. Ezek közé tartozik a megfélemlítés, amelyik nem azonos a diktatúrákban alkalmazott módszerekkel. Orbán ugyanis nyíltan soha senkit sem fenyegetett meg, csupán a tettei nyomán volt érzékelhető az, ha valamit rosszall. Ez egyebek mellett abban mutatkozott meg, hogy mellőzte a páttársát, nem adott számára megfelelő politikai pozíciót, vagy ennél még durvább módon politikai szempontból kivégezte. A közéletben pedig olyan gyakorlatot alakított ki, hogy aki nem hódolt be neki, egyszerűen az utcára tetette és a helyére olyan személyt helyeztetett, aki feltétlen támogatójának volt tekinthető. Mindezek olyan attitűdöt alakíthattak ki az emberekben, hogy be kell fogni a szájukat és tűrni kell az orbáni hatalomgyakorlást, ha a családját fenn akarja tartani, egyáltalán ő maga meg akar élni. Ez a néma behódolás még inkább erkölcstelenné tette ezt a politikai rendszert, de nem lehetett azt mondani, hogy megfélemlítésen alapuló diktatúra van hazánkban. Ettől a módszertől különbözik az, amikor az alattvalóit folyton cserélgeti, hol az egekbe emeli, hol pedig letaszítja a csúcsról. Mindezzel azt kívánja reprezentálni, hogy pártjának és országának feltétlen és könyörtelen vezére, aki bármikor képes tönkretenni bárkit, aki még addig nem hódolt be, vagy már behódolt, csak éppen a hatalmára tör.

 

A hatodik tényező a nagytőke támogatásának biztosítása. Azt már Hitler is jól látta, hogy kellő pénz nélkül nem lehet sem egy pártot működtetni, de különösen a sajátos egyéni politikai célokat megoldani. Orbán egyedi módon oldotta meg ezt is: a saját behódolt emberei, haverjai közül nevelt ki nagytőkéseket, akiket úgy juttatott pénzhez, hogy a pályázatok közül a legjobbakat nekik ítéltetett oda. Dőlt tehát a pénz, ami elég volt ahhoz, hogy bármit megfinanszírozhasson. Hangsúlyozom, hogy ennek során sem volt törvénysértés, mert volt pályáztatás, amit szintén törvényes úton úgy intéztek, hogy a Fideszes nagytőkések jól járjanak. Hogy ez valóban így volt, bizonyítja Simicska Lajos sorsa, aki gyors meggazdagodást követően miután kiesett Orbán kegyeiből, nem sok idő elteltével lassan tönkre ment, kénytelen volt megválni a vagyona jelentős részétől.

 

A hetedik tényező a médiabirodalom kiépítése, aminek jelentőségét nem kell bizonyítanom. A Fidesz 2002 és 2010 között ellenzékben volt, és ebben az időben nem a sebeiket nyalogatták, hanem egy jelentős médiabirodalmat hoztak létre, ami már akkor komoly ellensúlyt képviselt a hivatalos médiával szemben. A 2010 utáni időszakban pedig sorra vásárolták fel a korábbi balliberális ellenzéki médiákat, amiben a behódolt nagytőke játszott döntő szerepet. Így kapcsolódnak össze az orbáni rendszer egyes elemei, hogy annak működését még inkább optimalizálhassák a vezér javára.

 

A nyolcadik tényező a kommunikációs stratégia jó kiépítése. Az előzőekben vázolt médiabirodalomnak nyilvánvalóan a vezér hatalmi céljait kellett szolgálnia. Egy normális demokráciában a médiában a vélemények sokszínűsége jelenik meg. Az orbáni modellben ilyen nem létezik, mert mindent úgy kommunikálnak, ahogyan azt egy központi „vízfej” azt kigondolta és terítette az összes média felé. Sőt, minden politikus ugyanazt a szöveget mondta fel a nyilatkozataik során, amit ez a vízfej kidolgozott. Magyarán: itt sem lehet elhajlás, kibeszélés, mert annak súlyos következményei lesznek. Itt sincs azonban törvénysértés, de még a vélemények sokszínűségét úgy, ahogy biztosítják azzal, hogy nem a vezérhez hű embereket is megszólaltatnak a médiájukban, amit aztán később alapos és megalázó kritikában részesítenek.

 

A kilencedik tényező a helyes főcsapás irányok kiválasztása a politikában. Ez nagyon fontos tényező a Fidesz sikerességének megértésében. Igazán csak most érzékelhetjük ennek a jelentőségét, hiszen a migráns-ügy veszélyeit az Uniós tagállamok tekintetében elsőnek bizony Orbán Viktor ismerte fel, és 2015 után ezt tette a kommunikációjának középpontjába. Ezzel szemben a balliberális pártok a migráns-ügy kérdését felemásan kommunikálták, ezért a már akkor megroggyant hitelességüket csak tovább rontották. A következménye pedig látható volt a 2018-as választások alkalmával is. Orbánnak az a képessége, hogy a politikájának fő csapás irányát szinte mindig helyesen jelölte ki, összefüggésbe hozható a fiziológiai adottságával, vagyis a szangvinikus temperamentum típusával, továbbá az időközben kialakított vezérkultuszával.

 

A tizedik tényező a sajátos törvényalkotási módszerben rejlik. Ennek az a lényege, hogy mindent törvényileg szabályoznak, de azok konkrét tartalmát a saját politikai céljaiknak megfelelően alakítják ki. Ez utóbbi során pedig ügyelnek arra, hogy az adott szabályozásra legyen példa az Uniós tagországok gyakorlatában, hogy legyen mire, kire hivatkozniuk. Ezzel a módszerrel több legyet ütnek egycsapásra: 1. nem lehet azt állítani, hogy nincs jogállam, mert mindent törvény szabályoz, és eljárásjogi szempontból az érvényes jogszabály, 2. annak tartalma megfelel a Lisszaboni Szerződés követelményeinek, hiszen korábban egy más tagország esetén azt jóváhagyták. Tehát sem azt nem lehet állítani, hogy nincs jogállam, sem pedig azt, hogy nincs liberális demokrácia hazánkban. Más szavakkal: a mai orbáni modell mind a legitimitás, mind pedig a normatívitás követelményeinek megfelel.

 

A fentiek, de különösen a tizedik pont miatt tartom én teljesen fölöslegesnek Sargentini asszony erőlködését arra nézve, hogy bebizonyítsa hazánkról azt, miszerint itt féktelen diktatúra uralkodik és a jogállamiság felrúgásának vagyunk a tanúi. Nem, ma hazánkban a liberális demokráciának egy orbáni modellje működik, amelyik minden tekintetben megfelel a Lisszaboni Szerződés főbb követelményeinek. Az, hogy mellette még egy vezérnek kell behódolni, aki az országot a saját hitbizományának és politikai vadászterületének tartja, továbbá félkatonai és félfeudális rendszert épített ki, nos, ez már más lapra tartozik.

 

Debrecen, 2018. 09. 12.

A bejegyzés trackback címe:

https://tarski.blog.hu/api/trackback/id/tr9514235749

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Visceroid 2018.09.12. 20:38:43

"Hogyan alakította ki Orbán Viktor azt a rendszert, amit ma láthatóan sikeresen működtet? "

Úgy, hogy 2000-től kezdve folyamatosan hergelte a népet, Gyurcsány pedig 2006-ban elmondta, hogy igaza van. Lassan ismét itt az őszödi beszéd évforulója, kellett már valami a Fidesztől is.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.09.12. 21:43:52

Soros gazda pirruszi győzelme sokat fog segíteni nekünk, populistáknak a liberalizmus elleni harcban.

Ellenzéki Tüntető 2018.09.12. 23:11:53

@paráznabillegető:

MIt jelent a "pirruszi győzelem" kifejezés?

2011. szept. 12. 18:11 Privát üzenet

A válasz
Olyan győzelem, amikor nagyon sokat veszítettél érte. A pirruszi csatára utal, ahol annyian estek el, hogy győzelmi ünnepség helyett gyász és jajgatás kísérte a győztes csapat útját.

MAXVAL bircaman közíró · http://bircahang.org 2018.09.13. 05:21:01

@paráznabillegető:

Nézz utána, ókori történelem, Közép-Itália.

MEDVE1978 2018.09.13. 07:46:29

A cikk pontatlan a nagytőke kialakításánál és helyzetbe hozásánál. A törvénynek ugye nem csak betűje van, hanem szelleme is. Bár ez szánalmas módon emelkedettnek hangzik manapság, azért az olyan törvények, mint mondjuk a közbeszerzési törvény elejében vannak olyan általános követelmények, hogy a legjobb pályázót, piaci verseny mellett kell kiválasztani stb. A pályázati rendszerek is úgy lettek létrehozva, hogy a leírásukban mindig szerepel, hogy itt elvileg politikától független szempontok alapján döntenek. A rendszernek ez a korrupt része szigorúan véve nem törvényes. Az unió is itt keresgél a nyilvánvaló dolgokon kívül (éhező migráns a tranzitzónában, migrációs különadó stb.). Amelyek kevésbé megfoghatók szerintem uniós szempontból, azok a különböző rendszerek (bíróság, uniós finanszírozás, választási törvény, alkotmány, médiatörvény, lex CEU stb.) átalakításai. Ugyanis hiába egyértelmű, hogy Orbán úgy változtatta meg a választási törvényt, hogy a korábban egyszerű többséghez elég szavazatarány kétharmadot érjen, ez még mindig semmi a fos brit választási rendszerhez, ahol semmi kompenzáció nincsen, ha az adott választókerületben második vagy cseszheted. Ugyanez a helyzet a CEU-val, amelyre Weber veri a nyálát, közben egy öngól, mert a tagállamok egy részében szigorúbb szabályozás létezik.

A Sargentini jelentés ebből a szempontból egy blöff, illetve egy politikai jelentés, jogi szempontból csak egy része állná meg a helyét.

frikazojd · http://kocs.ma 2018.09.13. 08:57:24

én nem dobálóznék ennyire a "sikeresen" szóval. ja persze, propaganda meg hülyeség szintjén nyilván. Csak hogy én nem sorossal fizetek a boltban, ez a probléma.

Mindeközben szerencsétel Varga vért hugyozik hogy legalább tompítsa az elmebetegek gondolatörvényeinek hatását, valahogy legyen mindig pénz szavazatokra meg stadionra de közben elfogadható legyen a hiány. Közgázt látott ember számára nyilvánvaló, hogy ezt csak kiadáscsökkentéssel (EÜ, oktatás, rendőrség, stb) ill. adóemeléssel lehet elérni, mármint amíg jön az EU-s pénz, mert utána úgy sem. A gazdaságpolitika szavakban Sztálint, tettekben Gyurcsányékat idézi. És pont mint az 1984-ben, minden újabb megszorítást győzelemnek próbálnak eladni.

Hát, nem ezt nevezném sikeres működésnek.

igazi hős 2018.09.13. 09:38:39

@MEDVE1978: "A Sargentini jelentés ebből a szempontból egy blöff" Az, de attól még lehete eredményes. A nagy válasz még hátra van: mit fog csinálni a következő fél évben Lengyelország. Ugyanis minket ültettek a szégyenpadra, de az üzenet Varsónak szólt: ti vagytok a következők. Csak Lengyelországot kevésbé merik rugdosni, mégiscsak háromszor akkorák, mint mi és a német gazdaságra gyakorolt hatásuk még ennél is nagyobb.

BitPork 2018.09.13. 10:14:17

A blogíró tévedésben van. Nem érti félre senki. Pont ezért született a jelentés.

Kovi1970 2018.09.13. 11:00:09

" Judith Sargentini által vezetett bizottság". Ez így pongyola. Egy parlamenti bizottságot nem igazán vezetnek, csak elnökölnek (lásd a párt és a demokrácia hasonlata szerzőnek). A szerző nem nagyon ért az államtanhoz (direkt nem politikát írok, ehhez kcsiit több kellene mint a kocsmai beszélgetések).

"a határozatot Lengyelország nem fogja megszavazni". Mi is megszavaztuk a lengyelek szivatását (tanácsi szinten, megjegyzem, jogosan). Érdemes belegondolni hogy az újabb hülyítés, a V4 (mi bárminek is "elnöke" vagyunk pláne négy olyan országbak amiből hármat évtiezdek óta gyűlöl a nacionalista jobbszél) mennyire semmirekellő dolog. ez a 4 ország az EUból gyarapodik. Minden munkahely minden pénz amit nem stadionokra szórnak el, elsősorban az EU-ból jött át.

"végeredményt szinte előre lehet látni". Igen ez a jelentés semmi meglepőt nem tartalmaz annak aki nem csak a lakájmédiából tájékozódik. Józan ésszel csak abban lehetett bízni hogy a jelentés valahol elakad. A végkifejleten aligha lehet csodálkozni...

Innentől kezdve tök mindegy hogy hunyászkodó belső ellenzék, töketlen vetélytársak vagy a délutáni szellő felelős a rendszerért, normális társadalomban már 5 éve behúzták volna a kéziféket, és páros lábbal rúgták volna ki azt a vezetőt aki explicit kijelenti hogy ő igenis diktatúrát akar kiépíteni.

paráznabillegető 2018.09.13. 12:26:14

@paráznabillegető: utánanéztem. képzeld, az jött ki, hogy műveletlen hülye vagy. :)
de ezt mondjuk tudtam is.
mármint, hogy mit jelent és a minőségedet is... :D

pürrhoszi győzelem lesz az, faszfej.

paráznabillegető 2018.09.13. 12:29:02

@Ellenzéki Tüntető: és mégis, hol van az pirrusz, aminek a csatájára utal az elnevezés?
csak nem ausculumnál (mai nevén ascoli)? :D

ti műveletlen tahók...

rnz 2018.09.13. 14:20:08

@paráznabillegető: Szólj lécci a műveletlen, tahó
magyar nemzetnek mno.hu/migr_1834/pirruszi-gyozelem-581691
magyar narancsnak magyarnarancs.hu/egotripp/ekotrip-81580
indexnek index.hu/gazdasag/magyar/2010/11/11/totalisan_atrendezodik_a_kotelezopiac/
24.hu-nak magyarnarancs.hu/egotripp/ekotrip-81580
is. Meg úgy mindenkinek, aki olvasott is és nem csak írt, ellentétben veled.

paráznabillegető 2018.09.13. 15:18:14

@rnz: hát biz mind rosszul tudja. oszt ráadásul még terjesztik is a hülyeséget.
ni mily szépen burjánzik a butaság.
ezért (is) tart itt az ország...

Kovi1970 2018.09.13. 15:39:07

@Kovi1970: Egy kis miniális tájékozódás: www.europarl.europa.eu/committees/en/libe/members.html?action=0

Ennek alapján inkább nevezném Gál KInga (Fidesz) által vezetett bizottságnak...

"Most viszont a Judith Sargentini által elnökölt bizottság hozhat olyan megállapítást, miszerint hazánkban csorbulnak az egyéni és a közösségi szabadságjogok, "

Erre mondják hogy minden szava hazugság....

Én a szerző helyben alaposan átírnám és kiszedném az összes valótlan állítást.

GyMasa 2018.09.13. 15:59:50

@MEDVE1978:
"Ugyanez a helyzet a CEU-val, amelyre Weber veri a nyálát, közben egy öngól, mert a tagállamok egy részében szigorúbb szabályozás létezik. "
Meg volt egy másik Lex CEU is, 2005-ből, ami kifejezetten a CEU-nak lehetővé tette, hogy úgy is működhessen, hogy nem felel meg az akkori érvényes magyar jogszabályoknak.
Tehát, a CEU tulajdonképpen eddig kivételezett helyzetben volt, ami most megszűnt.

Jakab.gipsz 2018.09.15. 07:42:26

T. Tarski !

Kösz ezt az elemzést, tisztes iparos munka, ámde, tartok tőle a lényeget kifelejtetted. A fejlődést!

Orbán együtt fejlődött a rendszer váltást követő időszakkal , mára már "öreg motoros", meglehetősen széles látókörrel és jogásznak sem ügyetlen, egy jog-állam filozófiai kultúrakörben, otthonosan mozog.

A globalizmus okozta válságok kis-baltája faragta és a haza szeretete, csiszolta.

Ez az aspektus nálad kis analitikusom kimaradt.